Tepelné čerpadlo – dlouhodobá úspora nákladů na energie až o 60 %

Tepelné čerpadlo – dlouhodobá úspora nákladů na energie až o 60 %

Tepelné čerpadlo získává stále větší popularitu jako alternativa ke klasickému vytápění v posledních letech narůstá nezadržitelným tempem. S tím souvisí také zvyšující se počet výrobců a modelů jednotlivých zařízení, ve kterých má běžný člověk stále větší problém se zorientovat. Jak si v tomto ohledu poradit a učinit tak při výběru tepelného čerpadla to nejlepší rozhodnutí, se dozvíte v tomto článku.

Sdílejte obsah s přáteli
Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílejte na Pinterestu

Co je tepelné čerpadlo a jak funguje?

Přestože se tepelná čerpadla začala v hojné míře objevovat až v posledních letech či desetiletích, jejich princip fungování není nikterak nový. Na jeho bázi totiž v běžných domácnostech funguje například lednička. Generované teplo v chladící části je pomocí elektrické energie odváděno do jiného místa, které se tím pádem zahřívá. Tento jev poznáme právě na chladničkách, které i v době, kdy uvnitř přístroje bezchybně udržují nízkou teplotu, jsou na svém povrchu teplé. Právě sem je totiž teplo, které by jinak zůstávalo v úložné části spotřebiče, efektivně odváděno.

A na podobném principu jako lednice pak funguje právě i tepelné čerpadlo. To odčerpává teplo z okolí vytápěného objektu (ať už přímo ze vzduchu, z vody či jiných zdrojů) a dodává jej na cílové místo v podobě tepelné energie využitelné pro topení či ohřev vody. Vše funguje na bázi komprese par chladiva, které má na starosti kompresor uvnitř samotného tepelného čerpadla. Stlačením páry pak dochází ke zvýšení teploty média a vzniklé teplo je pak právě distribuováno do objektu, který chceme vytopit.

Získávané teplo z okolí pak nemusí mít nijak závratně vysoké hodnoty teplot. Výkonné tepelné čerpadlo jsou schopné efektivně odčerpávat teplo z okolí i při teplotách okolo -20 °C, takže je lze využít prakticky za každého počasí.

Tepelné čerpadlo – měla by vás pořizovací cena odradit?

Na základě popisu fungování tepelného čerpadla nabude člověk snadno dojmu, že se jedná o prakticky bezchybné zařízení, které by měl mít doma úplně každý. Kde je tedy háček?

Problém je v pořizovací ceně tepelných čerpadlech, která je i přes stále se rozšiřující nabídku výrobců a dodavatelů dost vysoká. Náročné pak pro vás nebude samotné pořízení přístroje, ale také uzpůsobení domácnosti pro distribuci tepla s pomocí čerpadla. To v sobě zahrnuje nejrůznější stavební úpravy, které je třeba provést, aby mohlo tepelné čerpadlo správně fungovat. Problém pak nastává například u starších domů, které často nejsou zatepleny, a je tedy nejprve nutné je odizolovat od okolního tepla. To přináší další investice související s instalací samotného tepelného čerpadla.

Současná doba však zájemcům o vytápění s pomocí čerpadel vychází stále relativně dostatečnou měrou vstříc. Aktuálně je totiž pořízení tepelného čerpadla podporováno státními dotacemi Nová zelená úsporám či kotlíkovými dotacemi. Ty jsou schopny pokrýt značnou část nákladů spojených s pořízením a montáží tepelných čerpadel.

Tepelné čerpadlo má zaručenou dlouhodobou návratnost. Tato zařízení se výhledově jeví jako perspektivní zdroje vytápění pro nejrůznější typy objektů, a dá se tedy předpokládat, že se vám jejich koupě v horizontu nadcházejících let může významným způsobem vyplatit.

Tepelné čerpadlo jako úspora nákladů

Ačkoliv je variant tepelných čerpadel na trhu spousta, vždy platí, že vytápění čerpadlem je úspornější než u konvenčních zdrojů tepla (elektrické či plynové spotřebiče). Celkové náklady se pak odvíjí od samotného výkonu daného čerpadla. Ten se často vztahuje na vyprodukované teplo pomocí tzv. topného faktoru tepelného čerpadla. Máme-li tak například tepelné čerpadlo generující 5 000 kWh za současné spotřeby 2 500 kWh na svůj chod, má takové zařízení topný faktor 2. Při dvojnásobku vygenerovaného tepla se pak násobí stejnou měrou také topný faktor. Čím je tedy tento faktor vyšší, tím úspornější je provoz čerpadla.

Složitější situace nastává při určení návratnosti. Obecně lze zatím říci, že díky rostoucí nabídce i poptávce po tepelných čerpadlech v posledních letech jejich pořizovací cena klesá, čímž se zkracuje také doba jejich návratnosti. Běžně se pak uvádí, že vám tepelné čerpadlo vynaložené prostředky vrátí zhruba po 6 až 8 letech provozu. Vše však logicky závisí také na vašem energetickém tarifu, roční spotřebě elektřiny a také typu tepelného čerpadla.

V případě využití čerpadla i k ohřevu vody se pak náklady domácnosti opět skokové sníží. Můžete tak v praxi ušetřit meziročně až desetitisíce korun, a návratnost této investice se tak zkrátí pouze na pár let.

Tepelná čerpadla – varianty

Co se samotné distribuce tepelné energie týče, můžeme rozlišit dva základní typy tepelných čerpadel, a sice varianty tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Tepelné čerpadlo fungující na principu vzduch-vzduch využívá jako zdroj tepelné energie venkovní vzduch. Ten pak žene na výparník, kde se odebrané teplo dále využívá k vytápění cíleného prostoru. Vzduch pak tedy slouží také jako ohřívací médium ve vytápěném objektu.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – výhody• nízká pořizovací cena oproti jiným druhům tepelných čerpadel• nízké prostorové nároky (možnost umístění např. na střechu domu)• ekologická varianta neprodukující žádné zplodiny• není nutnost instalace otopné soustavy• může efektivně sloužit k ohřevu vzduchu během zimy i k chlazení během léta

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – nevýhody• vzduch jako topné médium má nízkou teplotní kapacitu• vyšší tepelné ztráty• vyšší proudění vzduchu v místnostech• často vyšší hladina hluku (zejména při maximálním výkonu)• snížení výkonu při nižších teplotách (pod -15 °C)

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je na rozdíl od varianty vzduch-vzduch vybaven navíc i tzv. hydroboxem. Ten je schopen generované teplo z venkovního vzduchu převést do otopného systému vody. Kromě toho jej pak lze využít také na ohřev běžné užitkové vody, což v případě čerpadel vzduch-vzduch zkrátka není možné.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda – výhody• nižší náročnost instalace čerpadla• voda je lepší médium pro rozvod tepla než vzduch• nižší tepelná ztráta rozvodem vody• regulací tepla nevzniká průvan• možnost ohřevu užitkové vody

Tepelné čerpadlo vzduch-voda – nevýhody• vyšší náklady na pořízení a instalaci (v porovnání s variantou vzduch-vzduch)• vyšší meziroční spotřeba el. energie• nutná otopná soustava pro vytápění• umí pouze vytápět a nikoliv chladit• vyšší hlučnost

Tepelná čerpadla – další varianty

Mezi další možnosti patří tepelná čerpadla země-voda (geotermální energie), který je velmi ekologický, avšak zpravidla dosahuje řádově vyšší návratnosti. Existuje pak také alternativa voda-voda, která využívá odběr spodní vody z vrtu či studny. Oba typy jsou však v České republice díky neekonomičnosti pořízení spíše ojedinělé.

Tepelné čerpadlo – jaké parametry při výběru zohlednit?

Nejvíce klíčovou vlastností čerpadel všech variant je jejich výkon. Ten musí být úměrný ploše, kterou chcete čerpadlem vytápět. Zahrnuje pak v sobě také případnou tepelnou ztrátu.

V rámci ekonomičnosti pak hlídejte topný faktor, který vám dá informaci o tom, jak efektivně se tepelné čerpadlo schopné generovat teplo v závislosti na spotřebě elektrické energie pro svůj chod.

Pro spoustu uživatelů pak budou hrát roli i další aspekty, jako hlučnost, prostorová náročnost či snadnost údržby. Dohromady si tak utvořte seznam parametrů, na základě kterých jistě vyberete ten nejvhodnější systém pro vaši domácnost. Ve všech případech lze pak říct, že se vám tato investice v nejbližších letech beze zbytku vrátí.

Sdílejte obsah s přáteli
Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílejte na Pinterestu

Zboží, které by vás mohlo zajímat

Vybíráme z tipů