Zpracování osobních údajů pro účely registrace a založení uživatelského profiluVaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

Účel zpracování


Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem vytvoření uživatelského profilu a poskytování služeb a aplikací webu Chci.cz. E-mail může být využit k odeslání informací o stavu uživatelského účtu a k zasílání reklamních či obchodních sdělení. Uživatel má možnost se kdykoliv z odebírání odhlásit.

Rozsah zpracování


Zpracováváme následující uživatelské údaje: uživatelské jméno, e-mail, IP adresa; případně: jméno, příjmení, pohlaví.

Doba zpracování


Vámi při registraci nebo kdykoli později poskytnuté nebo upravené nepovinné osobní údaje, které jste sami nesmazali dříve, budeme zpracovávat do doby ukončení poskytování Služby. Vámi vložený obsah budeme zpracovávat jako součást Služby bez časového omezení.

Právo na přístup


Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů

Právo na přenositelnost dat


Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

Právo na opravu


Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených údajů požádat správce údajů o nápravu.

Právo na omezení zpracování


Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů nebo znepřístupnil vybrané osobní údaje nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje.

Právo na výmaz


Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

Právo být zapomenut


Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pominul-li jakýkoli zákonný důvod jejich případné archivace.

Právo vznést námitku


Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo pokud nemá možnost uplatnit právo na výmaz.

Právo podat stížnost


Uživatel má právo podání stížnosti u dozorového úřadu pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.


V případě neposkytnutí souhlasu a osobních údajů Vám nebudeme moci po nabytí účinnosti evropského nařízení poskytnout výše uvedené služby.Zásady ochrany osobních údajůInformace shromažďované od návštěvníků


Ve formě log souborů jsou shromažďovány informace jako je IP adresa návštěvníka, typ prohlížeče, odkazující stránka a čas návštěvy. Cookies mohou být použity pro uchování preferencí návštěvníka při interakci na webových stránkách. V případě, že je vyžadována registrace, bude na serveru uložen e-mail návštěvníka a uživatelské jméno.
Pro potřeby analytických nástrojů jsou využívány konverzní nebo pixelové kódy/značky, případně malé grafické obrázky, které mohou být zahrnuty na našem webu z důvodu identifikace uživatelů a měření jejich návštěvnosti a chování.


Jak jsou informace používány


Informace o návštěnících jsou využívány pro zvýšení uživatelského zážitku návštěvníka při používání webové stránky např. k zobrazení personalizovaného obsahu a případně reklamy. E-mailové adresy nebudou prodány nebo poskytnuty třetím stranám.


Možnosti návštěvníka


Pokud jste se přihlásili do některé z našich služeb, můžete se odhlásit dle pokynů, které jsou zahrnuty v e-mailu, který obdržíte v rámci registrace. Pomocí nastavení vašeho prohlížeče, můžete blokovat soubory cookie, ale to vám může zabránit v přístupu k některým funkcím webu.


Cookies


Cookies jsou malé digitální soubory podpisů, které jsou uloženy ve Vašem webovém prohlížeči a umožňují uchovat vaše preference, které jsou zaznamenány při návštěvě webové stránky. Také mohou být použity ke sledování opětovné návštěvy internetové stránky. Třetí strany - reklamní společnosti mohou také používat cookies pro účely efektivnějšího doručování inzerce. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, můžete nastavit pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči. Více informací ...

Reklama


Doručování reklamy je realizováno za pomoci reklamních systémů třetích stran jako např. společnosti Google. Reklamní systémy třetích stran mohou při zobrazování reklamy používat cookies. Poskytovatel reklamy Google použitím cookies umožňuje návštěvníkům zobrazovat reklamy na základě jejich předešlých návštěv webových stránek a jejich oblastí zájmů. Zobrazení reklam Google můžete spravovat pomocí Nastavení reklam, kde se také lze odhlásit ze zájmově orientovaných reklam.


Reklamy třetích stran


Pro doručování reklam využíváme třetích stran - reklamních společností. Tyto společnosti mohou používat informace (nikoliv jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo apod.) o vašich návštěvách této i jiných webových stránek za účelem poskytování reklam na výrobky a služby, které vás zajímají. Máte-li zájem o více informací o této praxi nebo chcete-li zamezit používání informaci těmito společnostmi, klikněte zde.


Zabezpečení ochrany dat


Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.